The Basic Principles Of БКТППТе не виждаха противоречията, изпълнили света около тях – противоречия, възникнали именно поради изкуственото поддържане ролята на Парите. Нима светът не бе пълен със стоки, с продукти и изделия, достатъчни за задоволяване нуждите на цялото човечество? Мнозина умираха от глад, докато на крачки от тях рафтовете бяха претъпкани със стоки, които нямаше кой да купи. Мнозина умираха от студ и болести, понеже живееха в мизерия, докато на метри от тях пустееха жилищни сгради, построени в името на печалбата, но нямаше кой да ги купи. И между тях стояха, като непреодолима преграда, именно Парите.

Относно така наречената четвърта власт, реакцията и начинът й на отразяване – или по-скоро неотразяване – на доклада говори за нейната обвързаност и зависимост от засегнатите в споменатите по-горе разсекретени документи, политически и бизнес фигури.

Страшна ли е Революцията? Да, страшна е! Затова и политиците са готови на всичко, само и само да не допуснат тя да се състои! Властта е сладка, а привилегиите от упражняването и – огромни. Затова не се учудвайте, че няма политическа сила, няма партия, която да не се е обявила срещу революцията, да не я е заклеймила и отхвърлила. И тука аз говоря за тази революция, която се бори за равенство, братство и солидарност.

Но какво всъщност се случваше? Парите губеха своя смисъл, те ставаха излишни и ненужни. Те бяха изиграли своята роля, бяха дали своята дан в развитието на човечеството и им предстоеше да заемат своето място в музея на човешката история.

Знайно е, че и редица други страни се отказаха от своите ядрени мощности, като Франция, Русия, съседната ви Турция, Индия и т.н., и дори ние в момента обсъждаме варианта да спрем ядрените си централи и въобще да прекратим каквито и да е изследвания в посока развитие на атомната енергетика, което ще ни помогне да намалим значително разходите си по бюджета, а от там – и дълга си. Всеки знае, че една ядрена централа е небивало бреме за която и да е държава и че електричеството, получавано от нея, е неимоверно скъпо и не е по джоба на обикновените граждани.

Аз дори се съмнявам, че българският народ днес съществува. За мен българите са изчезнали и на тяхно място е останала някаква тълпа. Но не, това е неточно, защото тълпата има някаква обща цел, а те нямат такава, не, те дори не са тълпа. Те са случайно попаднали на едно място различни хора, с различни цели, впримчени в географското положение, което по една случайност населяват, и обременени с историята на хората, населявали някога това място, за чиито наследници по незнайно каква логика се смятат.

И ако някой страничен наблюдател вземе, че ти покаже всичките тези беззакония, на които ти си ежедневен свидетел, мислейки, че ги не виждаш, ти просто да свиеш рамене и да кажеш: “Ми аз какво мога да направя?”

Вие не сте и не бихте могли да бъдете българи. Защото за да се наричаш българин, не е достатъчно само да се облягаш на гени, а да имаш дух, воля, сила. Не само да каканижеш имена на исторически личности и герои, а да подражаваш на постъпките им, да следваш идеите им, да осъществяваш мечтите им за България.

Официалното откриване на дейността по санирането ще бъде утре сутринта в осем часа, като премиерът ще разбие бутилка шампанско в click here работната каска на президента и ще пререже лентата, с която ще са вързани двете му ръце, които се очаква да свършат цялата работа по санирането. Но ето и прочувственото слово-апел към българския народ, с което президентът ни приканва да последваме примера му и да вземем енергийната си независимост в свои ръце:

Те терористите не мразят циганите . . .! Терористите не обират градините и лозята доколкото са останали такива в България, не – те тихо и кротко отиват някъде и се взривяват. Как да ги спреме?

Сега хората разполагаха с цялото време, отредено им на Земята, за да се отдадат на това което пожелаеха. С изчезването на парите изчезна и понятието собственост. Всеки получаваше това, което му бе необходимо за да живее. Изчезнаха престъпленията, породени от недоимък, понеже целият плод от труда на роботите се разпределяше равномерно между хората. Продължителността на живота се увеличи неимоверно. Основното занимание на хората бе образованието, което те практикуваха непрестанно съобразно увлеченията си.

– Начинът, самата структура на въпроса, който ми задавате, говори за вашата неубеденост в подобна възможност. Вие вече сте се предали. Обнадеждаващо би било, ако ме бяхте попитали как България да излезе от тази ситуация? Какво трябва да направим, за да излезе България от това положение? Така поставени, въпросите биха говорили за наличието на един дух, на едно желание за промяна на ситуацията.

Тази версия е водеща, тъй като и двете задържани лица, превозващи ракетите, били от Перник.

Но този техен самоотвержен устрем е безсилен пред анархията на гневната тълпа и само благодарение на своите каски и щитове, те успяват да съхранят последните остатъци от демокрацията заела се със защитата на финансовите интереси на банковия елит по целия свят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *